Never Forget

Ngayong araw, ika-27 ng Enero, alalahanin natin ang mga biktima ng karumal-dumal na Holocaust noong World War II. Isang napakasamang panahon na napuno ng genocide sa mga Jews, Roma, homosexuals, at iba pang mga indibiduwal gawa ng mga Nazi.

Ang mga concentration camps at mass executions na isinagawa ng mga Nazi ay nagdulot sa kamatayan ng tinatayang 11 Milyong biktima, at 6 na Milyon sa mga ito ay mga Jews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *